Innovatie & startup agenda

Overzicht van innovatie & startup events die uitstekend geschikt om laagdrempelig kennis op te doen van innovatie ontwikkelingen en de deadlines voor inschrijvingen subsidies, programma’s, competities ed. Meer startup events kan je vinden op de site van StartupDelta: http://www.startupdelta.org/events.

Om het overzichtelijk te houden eerst de events en verder op de deadlines competities, programma’s & subsidies.

Events

Juli

14-23/7 ClimateLaunchpad Test Innovations at DORP Festival; Leeuwarden

Augustus

September

25-26/9 Impact Startup Fest 2017; Den Haag
26-28/9 Startup Fest Europe

Oktober

2-3/10 Games for Health Europe Conference 2017; Eindhoven
2-4/10 International Age-friendly Cities Conference on innovation, health and active ageing; Den Haag

Deadlines competities, programma’s & subsidies