Innovatie coach voor business resultaten

Innovatie raakt elk bedrijf

Samen aan de slagEr zijn op dit moment een flink aantal technologische ontwikkelingen zoals, Internet of Things, BlockChain, Drones en 3D printing, die voor steeds meer organisaties van belang zijn. Er wordt wel gesproken over de 4de industriële revolutie. Daarnaast veranderen de business modellen steeds sneller, zie de voorbeelden van AirBnB en Uber. De enigste manier om hier verstandig mee om te gaan is ook te innoveren. En wel op een manier die snel en efficient is. Denk aan Lean Startup en Business Model Canvas en de mogelijk heden die dit op levert om snel te innoveren. Deze nieuwste inzichten praktisch toepassen, kan zeer goed met ondersteuning van een innovatie coach.

Waarom een coach?

Met de coach wordt er dieper in gegaan op het gedeelte van de innovatie die specifiek aandacht nodig heeft. Zo heb ik een flink aantal keren mensen op weg geholpen, die al met business model canvas aan de slag gegaan waren, maar daar toch niet verder mee kwamen. De aanpak van de coaching is steeds gericht op de specifieke vragen. En waar zinvol zullen we dieper ingaan op de nieuwste innovatie inzichten.

Waarom StartupInc?

Coach steuntJaren lang heb ik aan een veelheid aan innovaties gewerkt bij verschillende soorten organisaties. Dit aangevuld met de kennis en ervaring die ik opgedaan heb bij het begeleiden van tientallen startup, heb ik ondertussen ingezet als coach van IT en innovatie managers en CEO’s. De ervaring is dat het aantal coaching sessies meestal beperkt is tot een handvol sessie, maar het komt ook voor dat met een enkele coaching de innovatie richting en / of aanpak voldoende duidelijk is.

Ik werk vanuit Amersfoort en op de locatie die het beste uit komt.

Wil je meer weten, neem dan contact op via Ad.Bresser@StartupInc.nl of bel me op 06 20 39 56 98.

Coach - tekst

Voor persoonlijke- en vitaliteitscoaching, verwijs ik graag door naar Koningsvlinder.

Top