Welke waarde voeg jij toe aan de maatschappij?

EinsteinZelf vind ik de vraag “Welke waarde voegt je organisatie toe aan de maatschappij?” bijzonder krachtig, omdat het in één keer gaat over de kern van het bedrijf. Deze vraag stel ik dan ook steeds vaker bij het begeleiden van innovaties en innovators en ook bij presentaties. Het geeft in een keer focus aan discussies, omdat hiermee het doel van elke organisatie, persoon of innovatie duidelijk wordt. Lees meer ›

Geplaatst in Corporate, Innovatie, Waarde Getagd met , , ,

Eenvoudig innoveren in 4 stappen

Door eenvoudig te innoveren worden de innovaties sneller en beter

In de afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat nieuwe innovatie tools gekomen die aansluiten bij de toenemende onzekerheid bij veranderingen. Denk hierbij aan het Google Ventures’ Design Sprint Framework, Business Model Canvas, Value Proposition Design en Lean Startup. De laatste tijd is het me opgevallen dat ondernemers die dit wel kennen (en de grootste groep ondernemers kent ze nog geen van allen), dit niet gebruiken om eenvoudig te innoveren.

En eigenlijk is het vrij eenvoudig: het nieuwe innoveren is voor een belangrijk deel keuzes maken en gecontroleerd en meetbaar leren. En dan bedoel ik het business gedeelte van innoveren dat tot doel heeft om de product innovatie te ondersteunen, zodat met het product snel en efficient impact gemaakt wordt.
Om in korte tijd innovaties bij te sturen gebruik ik een paar onderdelen uit de nieuwste innovatie inzichten. Bij zowel innovatie coachings als in workshops wordt dit als verhelderend gevonden.

Maak keuzes in je business model

Eenvoudig business model Business Model Canvas - StartupInc

Het beste startpunt voor business innovatie vind ik eigenlijk altijd het Business Model Canvas. Door het invullen van alle gebieden, wordt er in ieder geval niets vergeten en wordt er over alle business aandachtsgebieden nagedacht. Het is het handigste om met de Value Proposition en Customer Segments te beginnen en ze op elkaar af te stemmen. Om de Value Proposition wat los te trekken van het product, stel ik hierbij meestal de vraag welke waarde ze aan de maatschappij willen toevoegen. De mooiste Value Propositions vind ik degene die het dichtst bij een missie of tag-line komen. De discussies over Customer segments zijn vaak lastig omdat de innovatie natuurlijk voor vrijwel iedereen geschikt is. Ik dring er altijd op aan om zo veel mogelijk verschillende segmenten te benoemen en dan een keuze te maken voor een segment. Het maken van die keuze is moeilijk maar cruciaal omdat elk segment een andere benadering vereist. De afgevallen segmenten zijn voor een volgende fase van de innovatie. Zodra het Customer Segment consistent is met de Value Proposities kunnen de overige business gebieden ingevuld worden. Ook hierbij is het van belang dat er keuzes gemaakt worden en hoe specifieker hoe beter.

Alles is aannames

Het opgetekende business zit vol met aannames, omdat de omgeving steeds sneller verandert is er steeds minder zeker. Daarom is het belangrijk om alle aannames expliciet te maken in een longlist. Zowel de aannames die onderliggend zijn aan het business model, maar ook andere aannames. Hierbij is het belangrijk dat de lijst met aannames aangevuld wordt door mensen met verschillende functionele achtergronden. Het is niet ongebruikelijk dat er 20 aannames benoemd worden, dus besteed hier voldoende tijd aan. Daarna moet de lijst gesorteerd worden met de aannames die het hoogste afbreukrisico hebben, of cruciaal zijn voor de business. En met de twee / drie belangrijkste aannames gaan we verder.

Eenvoudig aannames testen

Test en Learning cards om eenvoudig te innoveren!

Het doel van aannames testen is het specifiek leren en niet het verzamelen van argumenten waarom je gelijk hebt. De soort test hangt sterk af van de aanname en je product. Het kan variëren van telefonische interviews, tot technische prototypes. Om het maximale leer effect uit de test te halen, moeten de aannames en de manier waarop er getest gaat worden voldoende scherp zijn.

Ik ben er erg voor om de Strategyzer test card te gebruiken en de test kwantitatief meetbaar te maken. De resultaten van de test zullen leiden tot nieuwe inzichten. Om deze vast te leggen zijn de Learning Cards erg handig; denk er aan dat er meerdere learnings per test kunnen zijn. Omdat ik de pdf versies wat lastig vond om in powerrpoint handig te gebruiken, heb hier een (nederlandse)  powerpint versie van gemaakt. Die kan je HIER downloaden.

Interview tips: Als je iemand belt, zeg dan dat je aannames aan het testen bent en dat je nog niets te verkopen hebt; dat zorgt er in ieder geval voor dat je contact opener is. Houd het interview kort, bv 8 minuten telefonisch. Licht je concept toe (Value proposition) en stel je validatie vragen en een enkele andere gerelateerd aan je product bv over de prijs.

Terug naar tekenbord

In alle gevallen hebben de learnings consequenties. In een flink aantal gevallen zal het business model aangepast moeten worden en moet er opnieuw getest worden. Als de uitkomsten van de testen overeenkomstig zijn aan de verwachtingen, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Niet ambitieus genoeg geweest in het formuleren van de test.
  • Niet de meest riskante aannames getest.
  • Tijd voor een verdiepingsslag, gevolgd door meer testen en implementeren.

Er zijn gevallen bekend, waarbij er tientallen iteraties nodig waren voordat er begonnen werd aan het implementeren, dus denk niet te snel dat je de oplossing gevonden hebt.

Tenslotte

Het hebben van een klant is niet altijd bewijs. Vooral bij de zoektocht naar schaalbaar en herhaalbare innovaties, kan het hebben van een klant belemmerend werken bij het leren. Één klant is dus geen overtuigend bewijs.
Natuurlijk is er bij innovaties veel meer verdieping nodig, Het vast houden aan de bovenstaande stappen zorgt er in ieder geval voor focus op het business leer proces.

Ben je bezig met een innovatie en wil je hier in een groepsworkshop mee aan de slag dan is de workshop “Van Concept naar Business” wellicht de moeite waard.
PS deze blog is eerder verschenen op LinkedIN.
Geplaatst in Corporate, Innovatie, MKB, Uncategorized

Core activiteiten versterken met innovators en API’s.

Open & Core

Een van de manieren voor corporates om te innoveren met Startups is het openstellen van core assets en capabilities voor developers / Startups. Dit past dit uitstekend in de drive van grotere ondernemingen om zicht te richten op core activiteiten, terwijl de noodzakelijk innovaties toch dichtbij plaats vinden. Vrijwel altijd wordt dit gedaan met API’s.

De bedrijfsfuncties die sterk gerelateerd zijn aan de bedrijfsstrategie worden ook wel de core activiteiten genoemd, met natuurlijk de bijbehorende assets en middelen. Deze zijn iha direct verbonden met het toevoegen van waarde voor de klanten. De meeste bedrijven hebben zo’n 3 tot 5 core activiteiten en de uitdaging is vaak hoe deze in waarde toe te laten nemen. Dat gebeurt in ieder geval door eigen innovaties en ook het steeds efficienter inrichten daarvan. In steeds meer sectoren zijn de innovaties niet meer bij te houden met eigen innovaties. In daMergert soort gevallen is het verstandig om te zoeken naar mogelijkheden om hierbij toch aan te sluiten. Het gecontroleerd open stellen van de eigen core activiteiten aan externe innovators is daarbij een van de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te realiseren dat slechts een klein gedeelte van innovaties succesvol zal zijn. Het is nl zo dat de kans op success zo’n 10-20% is als het aantal “pogingen” echt groot is; dus niet 10 innovatie pogingen, maar meer in de richting van tientallen. Daarom is het verstandig een standaard interface op de core activiteiten te realiseren om zo veel mogelijk innovators te kunnen bedienen. Als distributie een van de core activiteiten is, dan is een standaard intake en integratie proces vaak een goede oplossen. En als het gaat om een technisch platform, dan liggen API’s (Application Programming Interface) voor de hand. Er zijn overigens ook niet technische core activiteiten die door IT ondersteund worden die ook door API’s beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Een voordeel van deze aanpak is ook dat er meer aandacht komt voor de echte core activiteiten. Doordat er hierdoor meer van buiten naar de core activiteiten gekeken wordt, ontstaat er een objectiever beeld over de kwaliteit en dus een drive om deze activiteiten beter te doen.

ImageDe meest schaalbare manier om core activiteiten beschikbaar te stellen, is door ze via API’s (Application Programming Interfaces) beschikbaar te maken. API’s kunnen kortweg beschouwd worden als de lijm tussen twee stukken software, waarmee ze elkaar beïnvloeden. Een mooi voorbeeld van een API is de Google Maps API, waarmee iedereen Goolge maps op z’n eigen manier kan inzetten, bv door het plaatsen van pinnetjes op de kaart of het aanbieden van route informatie tot je eigen locatie.

Ik gebruik regelmatig het fictieve voorbeeld van een supermarkt. Je zou kunnen stellen dat een supermarkt logistiek, schapruimte en kassa / balie diensten als core activiteiten heeft.

moneycounter

Één van de innovatie mogelijkheden is het open te stellen van de kassa / balie diensten voor innovators. Hierbij zouden bv innovators in de deel economie het tijd / plaats probleem kunnen oplossen. Zou zou een partij als marktplaats een optie kunnen bieden om het bekijken en afrekening in de supermarkt plaats kunnen laten vinden. Strikt genomen zou er ook gefocussed kunnen worden op een rechtstreekse deal met één of meer partners, maar dat vereist vrij intensief partner-management met nog steeds beperkte zekerheid op succes. Door het onder gestandaardiseerde voorwaarden open stellen van de balie dienst, kunnen veel meer innovators hiermee aan de slag, waardoor de kans op succes, zoals eerder beschreven, toeneemt. De beste manier de innovaties mogelijk te maken is het standaardiseren van de interfaces, zowel contractueel als technisch (met API’s).

Value-DirectionsDoordat andere partijen op de core activiteiten innoveren, worden deze sowieso relevanter, waardevoller en wordt er ook loyaliteit gecreëerd. In vrijwel alle gevallen is die niet voldoende om de kosten die gemaakt worden te rechtvaardigen. Bij het kwantificeren van de waarde of het genereren van verdien modellen, zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Promotionele waarde; voor de partijen die voorlopers zijn in het openstellen van hun core assets, is het relatief eenvoudig om hiermee in de pers te komen.
  • Transaction revenue; het is mogelijk om per transactie (mn API aanroep) een kleine vergoeding te vragen. Dit kan direct, in staffels, maar ook in een freemium model. De Google Maps API is een goed voorbeeld van dat laatste. Iedereen kan de API’s gebruiken, maar als het volume van de aanroepen een bepaalde waarde overstijgt, moet er een vergoeding betaald worden.
  • Future revenue; door het monitoren van het gebruik, kan achterhaald worden welke toepassingen het meest succesvol zijn. Deze informatie kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van eigen nieuwe diensten, maar het is ook mogelijk om de waardevolste oplossingen op te nemen in het eigen portfolio. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om in de succesvolste innovators te investeren voor toekomstige omzet.
  • Revenue share; in een aantal gevallen is het praktisch mogelijk om te delen in de omzet van de innovator. In het voorbeeld van de supermarkt is dit mogelijk door een deel van de transactie waarde te nemen. Er moet hierbij wel goed gekeken worden naar de schaalbaarheid van het model, waarbij de focus zou moeten zijn dat het te standariseren is.
  • Interne efficiency; doordat de API’s extern aangeboden worden, ontstaat er ook de mogelijkheid om dit intern ook te gebruiken. In veel gevallen is de interne wens tot standarisatie er wel, maar lukt het onvoldoende. Er is een geval bekend waarbij 60% van de (externe bedoelde) transacties intern gegenereerd werd.

Deze mogelijkheden zijn natuurlijk allemaal erg mooi, maar ook weinig voorspelbaar en de voordelen komen meestal pas op de middellange termijn. Daarom is het ook van belang om de kosten hiervan onder controle te houden.

api-management-management-console

Het is altijd aan te raden om de interne systemen via een tussenliggend systeem aan de buitenwereld beschikbaar te stellen. Dit soort API platformen zorgen voor een verschillende soorten beveiligingen. Natuurlijk voor de logische afscherming van de interne systemen, maar ze kunnen ook het aantal transacties beperken, zodat de belasting van de systemen beperkt blijkt. Daarnaast zorgen API platformen vaak ook voor monitoring, rapportage, accounting (om transacties in rekening te kunnen brengen) en tooling om innovators goed te kunnen ondersteunen.

Er zijn er behoorlijk wat API management systemen, varieerend van omvangrijk en ondersteund door grote ondernemingen tot Open Source oplossingen.

Klik voor Open Source vs rest!

Klik voor Open Source vs rest!

(natuurlijk aan veranderingen onderhevig)

Het lijkt recht-toe-recht-aan om core activiteiten open te stellen aan innovators dmv API’s maar dit vereist eigenlijk altijd leiderschap in een organisatie. Vooral ook omdat naast de benoemde voordelen, de kannibalisatie op bestaande diensten op kan treden; dit argument zal in ieder geval zeer veel gebruikt worden.

Daarom moet ook eigenlijk een API programma afgewogen worden tov ander manieren om met innovators samen te werken. Om hierin de juiste keuze te maken heb ik de Externe Innovatie Scan ontwikkeld, waarbij in een korte periode een strategie bepaald wordt maximaal gebruik te maken van innovaties van anderen zoals startups.

Vragen? neemt contact  op of zet ze in de comments

 

Geplaatst in API, Corporate, Innovatie, Startup Getagd met , ,