Eenvoudig innoveren in 4 stappen

Door eenvoudig te innoveren worden de innovaties sneller en beter

In de afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat nieuwe innovatie tools gekomen die aansluiten bij de toenemende onzekerheid bij veranderingen. Denk hierbij aan het Google Ventures’ Design Sprint Framework, Business Model Canvas, Value Proposition Design en Lean Startup. De laatste tijd is het me opgevallen dat ondernemers die dit wel kennen (en de grootste groep ondernemers kent ze nog geen van allen), dit niet gebruiken om eenvoudig te innoveren.

En eigenlijk is het vrij eenvoudig: het nieuwe innoveren is voor een belangrijk deel keuzes maken en gecontroleerd en meetbaar leren. En dan bedoel ik het business gedeelte van innoveren dat tot doel heeft om de product innovatie te ondersteunen, zodat met het product snel en efficient impact gemaakt wordt.
Om in korte tijd innovaties bij te sturen gebruik ik een paar onderdelen uit de nieuwste innovatie inzichten. Bij zowel innovatie coachings als in workshops wordt dit als verhelderend gevonden.

Maak keuzes in je business model

Eenvoudig business model Business Model Canvas - StartupInc

Het beste startpunt voor business innovatie vind ik eigenlijk altijd het Business Model Canvas. Door het invullen van alle gebieden, wordt er in ieder geval niets vergeten en wordt er over alle business aandachtsgebieden nagedacht. Het is het handigste om met de Value Proposition en Customer Segments te beginnen en ze op elkaar af te stemmen. Om de Value Proposition wat los te trekken van het product, stel ik hierbij meestal de vraag welke waarde ze aan de maatschappij willen toevoegen. De mooiste Value Propositions vind ik degene die het dichtst bij een missie of tag-line komen. De discussies over Customer segments zijn vaak lastig omdat de innovatie natuurlijk voor vrijwel iedereen geschikt is. Ik dring er altijd op aan om zo veel mogelijk verschillende segmenten te benoemen en dan een keuze te maken voor een segment. Het maken van die keuze is moeilijk maar cruciaal omdat elk segment een andere benadering vereist. De afgevallen segmenten zijn voor een volgende fase van de innovatie. Zodra het Customer Segment consistent is met de Value Proposities kunnen de overige business gebieden ingevuld worden. Ook hierbij is het van belang dat er keuzes gemaakt worden en hoe specifieker hoe beter.

Alles is aannames

Het opgetekende business zit vol met aannames, omdat de omgeving steeds sneller verandert is er steeds minder zeker. Daarom is het belangrijk om alle aannames expliciet te maken in een longlist. Zowel de aannames die onderliggend zijn aan het business model, maar ook andere aannames. Hierbij is het belangrijk dat de lijst met aannames aangevuld wordt door mensen met verschillende functionele achtergronden. Het is niet ongebruikelijk dat er 20 aannames benoemd worden, dus besteed hier voldoende tijd aan. Daarna moet de lijst gesorteerd worden met de aannames die het hoogste afbreukrisico hebben, of cruciaal zijn voor de business. En met de twee / drie belangrijkste aannames gaan we verder.

Eenvoudig aannames testen

Test en Learning cards om eenvoudig te innoveren!

Het doel van aannames testen is het specifiek leren en niet het verzamelen van argumenten waarom je gelijk hebt. De soort test hangt sterk af van de aanname en je product. Het kan variëren van telefonische interviews, tot technische prototypes. Om het maximale leer effect uit de test te halen, moeten de aannames en de manier waarop er getest gaat worden voldoende scherp zijn.

Ik ben er erg voor om de Strategyzer test card te gebruiken en de test kwantitatief meetbaar te maken. De resultaten van de test zullen leiden tot nieuwe inzichten. Om deze vast te leggen zijn de Learning Cards erg handig; denk er aan dat er meerdere learnings per test kunnen zijn. Omdat ik de pdf versies wat lastig vond om in powerrpoint handig te gebruiken, heb hier een (nederlandse)  powerpint versie van gemaakt. Die kan je HIER downloaden.

Interview tips: Als je iemand belt, zeg dan dat je aannames aan het testen bent en dat je nog niets te verkopen hebt; dat zorgt er in ieder geval voor dat je contact opener is. Houd het interview kort, bv 8 minuten telefonisch. Licht je concept toe (Value proposition) en stel je validatie vragen en een enkele andere gerelateerd aan je product bv over de prijs.

Terug naar tekenbord

In alle gevallen hebben de learnings consequenties. In een flink aantal gevallen zal het business model aangepast moeten worden en moet er opnieuw getest worden. Als de uitkomsten van de testen overeenkomstig zijn aan de verwachtingen, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Niet ambitieus genoeg geweest in het formuleren van de test.
 • Niet de meest riskante aannames getest.
 • Tijd voor een verdiepingsslag, gevolgd door meer testen en implementeren.

Er zijn gevallen bekend, waarbij er tientallen iteraties nodig waren voordat er begonnen werd aan het implementeren, dus denk niet te snel dat je de oplossing gevonden hebt.

Tenslotte

Het hebben van een klant is niet altijd bewijs. Vooral bij de zoektocht naar schaalbaar en herhaalbare innovaties, kan het hebben van een klant belemmerend werken bij het leren. Één klant is dus geen overtuigend bewijs.
Natuurlijk is er bij innovaties veel meer verdieping nodig, Het vast houden aan de bovenstaande stappen zorgt er in ieder geval voor focus op het business leer proces.

Ben je bezig met een innovatie en wil je hier in een groepsworkshop mee aan de slag dan is de workshop “Van Concept naar Business” wellicht de moeite waard.
PS deze blog is eerder verschenen op LinkedIN.
Geplaatst in Corporate, Innovatie, MKB, Uncategorized

Core activiteiten versterken met innovators en API’s.

Open & Core

Een van de manieren voor corporates om te innoveren met Startups is het openstellen van core assets en capabilities voor developers / Startups. Dit past dit uitstekend in de drive van grotere ondernemingen om zicht te richten op core activiteiten, terwijl de noodzakelijk innovaties toch dichtbij plaats vinden. Vrijwel altijd wordt dit gedaan met API’s.

De bedrijfsfuncties die sterk gerelateerd zijn aan de bedrijfsstrategie worden ook wel de core activiteiten genoemd, met natuurlijk de bijbehorende assets en middelen. Deze zijn iha direct verbonden met het toevoegen van waarde voor de klanten. De meeste bedrijven hebben zo’n 3 tot 5 core activiteiten en de uitdaging is vaak hoe deze in waarde toe te laten nemen. Dat gebeurt in ieder geval door eigen innovaties en ook het steeds efficienter inrichten daarvan. In steeds meer sectoren zijn de innovaties niet meer bij te houden met eigen innovaties. In daMergert soort gevallen is het verstandig om te zoeken naar mogelijkheden om hierbij toch aan te sluiten. Het gecontroleerd open stellen van de eigen core activiteiten aan externe innovators is daarbij een van de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te realiseren dat slechts een klein gedeelte van innovaties succesvol zal zijn. Het is nl zo dat de kans op success zo’n 10-20% is als het aantal “pogingen” echt groot is; dus niet 10 innovatie pogingen, maar meer in de richting van tientallen. Daarom is het verstandig een standaard interface op de core activiteiten te realiseren om zo veel mogelijk innovators te kunnen bedienen. Als distributie een van de core activiteiten is, dan is een standaard intake en integratie proces vaak een goede oplossen. En als het gaat om een technisch platform, dan liggen API’s (Application Programming Interface) voor de hand. Er zijn overigens ook niet technische core activiteiten die door IT ondersteund worden die ook door API’s beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Een voordeel van deze aanpak is ook dat er meer aandacht komt voor de echte core activiteiten. Doordat er hierdoor meer van buiten naar de core activiteiten gekeken wordt, ontstaat er een objectiever beeld over de kwaliteit en dus een drive om deze activiteiten beter te doen.

ImageDe meest schaalbare manier om core activiteiten beschikbaar te stellen, is door ze via API’s (Application Programming Interfaces) beschikbaar te maken. API’s kunnen kortweg beschouwd worden als de lijm tussen twee stukken software, waarmee ze elkaar beïnvloeden. Een mooi voorbeeld van een API is de Google Maps API, waarmee iedereen Goolge maps op z’n eigen manier kan inzetten, bv door het plaatsen van pinnetjes op de kaart of het aanbieden van route informatie tot je eigen locatie.

Ik gebruik regelmatig het fictieve voorbeeld van een supermarkt. Je zou kunnen stellen dat een supermarkt logistiek, schapruimte en kassa / balie diensten als core activiteiten heeft.

moneycounter

Één van de innovatie mogelijkheden is het open te stellen van de kassa / balie diensten voor innovators. Hierbij zouden bv innovators in de deel economie het tijd / plaats probleem kunnen oplossen. Zou zou een partij als marktplaats een optie kunnen bieden om het bekijken en afrekening in de supermarkt plaats kunnen laten vinden. Strikt genomen zou er ook gefocussed kunnen worden op een rechtstreekse deal met één of meer partners, maar dat vereist vrij intensief partner-management met nog steeds beperkte zekerheid op succes. Door het onder gestandaardiseerde voorwaarden open stellen van de balie dienst, kunnen veel meer innovators hiermee aan de slag, waardoor de kans op succes, zoals eerder beschreven, toeneemt. De beste manier de innovaties mogelijk te maken is het standaardiseren van de interfaces, zowel contractueel als technisch (met API’s).

Value-DirectionsDoordat andere partijen op de core activiteiten innoveren, worden deze sowieso relevanter, waardevoller en wordt er ook loyaliteit gecreëerd. In vrijwel alle gevallen is die niet voldoende om de kosten die gemaakt worden te rechtvaardigen. Bij het kwantificeren van de waarde of het genereren van verdien modellen, zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Promotionele waarde; voor de partijen die voorlopers zijn in het openstellen van hun core assets, is het relatief eenvoudig om hiermee in de pers te komen.
 • Transaction revenue; het is mogelijk om per transactie (mn API aanroep) een kleine vergoeding te vragen. Dit kan direct, in staffels, maar ook in een freemium model. De Google Maps API is een goed voorbeeld van dat laatste. Iedereen kan de API’s gebruiken, maar als het volume van de aanroepen een bepaalde waarde overstijgt, moet er een vergoeding betaald worden.
 • Future revenue; door het monitoren van het gebruik, kan achterhaald worden welke toepassingen het meest succesvol zijn. Deze informatie kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van eigen nieuwe diensten, maar het is ook mogelijk om de waardevolste oplossingen op te nemen in het eigen portfolio. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om in de succesvolste innovators te investeren voor toekomstige omzet.
 • Revenue share; in een aantal gevallen is het praktisch mogelijk om te delen in de omzet van de innovator. In het voorbeeld van de supermarkt is dit mogelijk door een deel van de transactie waarde te nemen. Er moet hierbij wel goed gekeken worden naar de schaalbaarheid van het model, waarbij de focus zou moeten zijn dat het te standariseren is.
 • Interne efficiency; doordat de API’s extern aangeboden worden, ontstaat er ook de mogelijkheid om dit intern ook te gebruiken. In veel gevallen is de interne wens tot standarisatie er wel, maar lukt het onvoldoende. Er is een geval bekend waarbij 60% van de (externe bedoelde) transacties intern gegenereerd werd.

Deze mogelijkheden zijn natuurlijk allemaal erg mooi, maar ook weinig voorspelbaar en de voordelen komen meestal pas op de middellange termijn. Daarom is het ook van belang om de kosten hiervan onder controle te houden.

api-management-management-console

Het is altijd aan te raden om de interne systemen via een tussenliggend systeem aan de buitenwereld beschikbaar te stellen. Dit soort API platformen zorgen voor een verschillende soorten beveiligingen. Natuurlijk voor de logische afscherming van de interne systemen, maar ze kunnen ook het aantal transacties beperken, zodat de belasting van de systemen beperkt blijkt. Daarnaast zorgen API platformen vaak ook voor monitoring, rapportage, accounting (om transacties in rekening te kunnen brengen) en tooling om innovators goed te kunnen ondersteunen.

Er zijn er behoorlijk wat API management systemen, varieerend van omvangrijk en ondersteund door grote ondernemingen tot Open Source oplossingen.

Klik voor Open Source vs rest!

Klik voor Open Source vs rest!

(natuurlijk aan veranderingen onderhevig)

Het lijkt recht-toe-recht-aan om core activiteiten open te stellen aan innovators dmv API’s maar dit vereist eigenlijk altijd leiderschap in een organisatie. Vooral ook omdat naast de benoemde voordelen, de kannibalisatie op bestaande diensten op kan treden; dit argument zal in ieder geval zeer veel gebruikt worden.

Daarom moet ook eigenlijk een API programma afgewogen worden tov ander manieren om met innovators samen te werken. Om hierin de juiste keuze te maken heb ik de Externe Innovatie Scan ontwikkeld, waarbij in een korte periode een strategie bepaald wordt maximaal gebruik te maken van innovaties van anderen zoals startups.

Vragen? neemt contact  op of zet ze in de comments

 

Geplaatst in API, Corporate, Innovatie, Startup Getagd met , ,

Nederlandse startup accelerators om mee samen te werken

De meest voorkomende manier om tegen startup accelerators aan te kijken, is om ze te beschouwen als mechanisme voor startups. En dat is natuurlijk ook het belangrijkste. In aanvulling daarop kunnen accelerators ook vehicles voor ondernemingen zijn om een relatie op te bouwen met startups en daar strategisch voordeel uit te halen.

Om een accelerator goed te laten werken zijn er startups, mentors en kapitaal nodig. En die laatste twee zijn uitstekende mechanisme om strategische doelen van ondernemingen te bereiken. Door te partnerren met een accelerator is het voor ondernemingen mogelijk om je eigen senior adviseurs / consultants te laten mee draaien als mentor (stelt wel wat eisen aan je adviseurs), waardoor ze hernieuwd zicht krijgen op de markt en hun netwerk kunnen voeden met hun startup contacten. En het is op deze manier een uitstekende brug tussen de startups en de grotere ondernemingen, waardoor de samenwerking daartussen verbeterd wordt en beide effectiever kunnen innoveren.

business-incubatorDaarnaast zijn accelerators geholpen met geld, dit kan zowel als sponsor, maar ook in een aantal gevallen als investeerder in een accelerator programma. De voordelen daarvan zijn de investering er voor zorgt dat je nog dichter op de startups zit en je zit op de eerste rang bij de exit van de startups. Daarnaast kan het ook een investering zijn met een goed rendement (hiervoor zijn overigens nog te weinig harde resultaten bekend). Hou wel rekening met een planningshorizon van minimaal 5 jaar, voordat er pay-out plaast vindt.
Overigens hebben niet alle accelerators de mogelijkheid tot het leveren van mentors en investeren.

In Nederland zijn de bekendste accelerators Startupbootcamp en Rockstart met hun 100 dagen programma’s:

 • Startupbootcamp legt de nadruk op het samenbrengen en promoten van veelbelovende startups uit de hele wereld. De organisatie zorgt ervoor dat de deelnemende starters in contact komen met een uitgebreid netwerk van mentoren en investeerders in de branche waarin ze werkzaam zijn. Door mee te doen aan het programma, staan de startups 8% van hun aandelen af aan het programma. Er lopen verschillende thematische programma’s en zijn zeer actief in Nederland.Rockstart logo
 • Rockstart; Volgens Rockstart zijn startups de rocksterren van de bedrijfswereld. Ze werven startups uit de hele wereld, maar zijn tot nu toe alleen actief in Nederland. Een mentor driven programma. Ook hier dragen de startups 8% van hun aandelen af aan het programma. Naast de accelerator is Rockstart ook actief met met andere activiteiten waarbij startups het middelpunt zijn, mn Rockstart Answers en Rockstart spaces.

Beide programma’s zijn pas een paar jaar bezig en maken een forse groei door. Naast internationalisatie, worden er steeds vaker, naast de ondertussen traditionele web/mobile programma’s, andersoortige programma’s gestart.

sbchightechxlZo richt Startupbootcamp HighTechXL zich meer op hardware startups en Startupbootcamp FinTech  op de financiële wereld. Rockstart start binnenkort het tweede Smart Energy programma en Oscar Kneppers noemde tijdens de Smart Enegry demo day hun onderzoek naar de zorg en food sectoren om te versnellen.

Er zijn ook twee overheidsprogramma’s die zich accelerator of versneller noemen:

 • Programma Groeiversneller; Meerjarig ontwikkelingstraject om groei te realiseren en bestaat uit een basis programma van drie jaar met een optie tot instroming in een additioneel programma van twee jaar. Het is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en het Innovatieplatform. Richt zich op Nederlandse bedrijven met een omzet tussen 1,5 en 10 miljoen Euro. Geen kosten aan verbonden.
 • Accelerator NL; Nederlandse versie van Entrepreneurs’ Organization Accelerator. Een accelerator programma dat bestaat uit 4 sessies gedurende een jaar om bedrijf zo snel mogelijk te laten groeien naar een omzet van meer dan 1 miljoen euro. Het lidmaatschap kost € 1.375,- per jaar.

Korte programma’s:

 • Lean Startup Machine; intensief programma van drie dagen gericht op het verkrijgen van startup vaardigheden. Met workshops, opleiding, case studies en hands-on mentoring, waarin starters hun idee valideren en aanpassen. Deelnemers betalen fee (E300). Startup Weekend is een logisch vervolg. Nog niet actief in Nederland, maar er loopt een wervingsprogramma om dit programma in Amsterdam uit te voeren. Update 1/8: Werving is gelukt en programma is van 31 oktober t/m 2 november (met dank aan Florian, zie comments)Startupweekend
 • Startup Weekend; Een 54 uur event waar ontwikkelaars, designers, marketeers, product managers en startup enthousiastelingen, samenkomen om ideeën te delen, teams te formeren, producten te maken en een startup te lanceren. Deelnemers betalen fee (300 Euro). Beperkt actief in Nederland.
 • Evolve; Weekend programma dat bestaat uit een action learning workshop waar je de tools leert om je idee te valideren en uit tevoeren.
 • Update 8/8: Startup Next Amsterdam; een pre-accelerator programma van 5 weken. Mentor driven, wekelijkse bijeenkomsten van 3 uur. Geen equity; deelnemers betalen €200 per team member.

Universiteits gerelateerde programma’s:

 • StartupPush; Initiatief ondersteund door Universiteit van Amsterdam, richt zich op (ex-) studenten. Als de teams na 3 maanden hun product kunnen verkopen, wordt samen een bedrijf opgezet. StartupPush krijgt dan 25% van de aandelen.
 • Yes!Delft LaunchLab; 10 weken programma, startups moeten zelf de zeer beperkte kosten dragen.UtrechtInc logo
 • UtrechtInc Pressure Cooker; Twee keer per jaar wordt er een programma gestarten met geselecteerde startups. Hierin wordt toe gewerkt naar een schaalbaar business model, betalende klanten, een werkend product en een complementair team. Na 4 maanden bepaalt de Adviescommissie en de community of €18.000 toegekend wordt. Met dit startkapitaal houdt het bedrijf alle aandelen.

Internationale, in Nederland startende:

 • Founder Institute; Pre-seed incubator programma helpen startende ondernemers bij het versneld opzetten van hun businessidee. In een programma van dertien weken volgen zij een stoomcursus ondernemen en worden ze intensief gecoacht. Startups geven 3,5% van de aandelen en betalen 1500 USD. Beperkt actief in Nederland.Village-Capital-logo
 • Village Capital NL; Een democratisch accelerator programma voor impact gedreven ondernemingen die op zoek zijn naar investering. Voor startups die al klant feedback hebben. Aan het eind van het programma zullen twee missie gedreven ondernemingen ieder 50K aan gegarandeerd investeringsgeld ontvangen. Onderdeel van internationale organisatie, maar richten zich op Nederlandse ondernemingen. Update 31/7: het nieuwe Investment Ready Program gebruikt hetzelfde model als Village Capital.

Ook niet onvermeld mag blijven :

 • Crowd Acceleratie Programma; In 4 maanden worden kansrijke duurzame bedrijven en projecten begeleiden vanaf het opzetten van een plan tot aan het realiseren van een succesvolle crowdfundingcampagne. Bestaat uit 2 bootcamp weekenden, 3 workshopdagen en tussentijdse coaching. Aan het eind gaan alle campagnes live op de website van Oneplanetcrowd.

Er zijn dus behoorlijk wat accelerators / versnellers en dat is uitstekend voor innovatief Nederland. Voor grotere ondernemingen zijn er bij de meeste accelerators wel mogelijkheden om mee samen te werken om dicht op startups te zitten.
Overigens is het samenwerken met accelerators slechts één van de mogelijkheden voor ondernemingen om voor innovatie met externe partijen samen te werken. Om hierin de juiste keuze te maken heb ik de Externe Innovatie Scan ontwikkeld, waarbij in een korte periode een strategie bepaald wordt maximaal gebruik te maken van innovaties van anderen zoals startups.

Disclaimer: ik ben bij aantal accelerators en incubators als mentor betrokken en voor één van mijn klanten ben ik een Cybersecurity Accelerator aan het starten. Er is nog ruimte om hierin te participeren; interesse? neem contact op.

Geplaatst in Accelerators, Corporate, Innovatie, Startup Getagd met , , , ,

Nieuwsbrief:

Tweets:

EIT Health VentureLab Weekend | VentureLab | UGCE | Maatschappij/bedrijven | Rijksuniversiteit Groningen ow.ly/TOs7100neGO 27 minuten ago

Kim Dotcom haalt minimumdoel #crowdfunding Mega 2 - Techzine.nl ow.ly/bbGT305xwNC 47 minuten ago

#Startups gaan in de leer bij FloraHolland - Amsterdam - PAROOL ow.ly/EyAM305xwML 1 uur ago

Blog posts archief

Ook hier StartupInc: